18 Şubat 2010 Perşembe

BENİM ANLADIĞIM ATATÜRK VE ATATÜRK'ÇÜLÜK

BENİM ANLADIĞIM ATATÜRKÇÜLÜK …
Her yıl Kasım ayı içinde kutlanan 10.Kasım Atatürk haftası münasebetiyle sizlere benim anladığım Atatürkçülüğü anlatmaya çalışacağım.Şimdi size Yüce Önder Atatürk ve Atatürkçülük hakkında kendi görüşlerimi sunmaya devam ediyorum. Üzüntüm Atatürk’ün ölümünün üstünden geçen uzun yıllar sonrasında günümüzde Ülkemizde hala maalesef herkesin kendine göre bir Atatürk’ü olduğu biz Atatürkçülerinde bunca yıl sonra Atatürk’ü hala anlatmak zorunda kaldığımızdır.
Oysa Büyük Lider T.C.kurucusu Atamız tüm başarılarını NUTUK eserinde en güzel şekilde yazmış anlatmış ve kurduğu Cumhuriyeti Türk Gençliğine armağan etmiştir Türk Milletine ve Gençliğimize düşen görev NUTUK’u okumak doğru anlamak ve anlatmaktır.Aşağıda Atatürkçülüğün tanımını bir kez daha sunuyorum ve diyorum ki Türkiye’nin kurtuluşu Gençlerimizde ve Yüce Türk Halkının artık uyanarak Atatürk dönemindeki sağduyusuna kavuşmasına bağlıdır.
I-ATATÜRKÇÜLÜK-Türk Milleti'nin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla temel esasları yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun temel müesseselerine ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük denir.bir diğer adı da Kemalizm’dir.
II-ATATÜRKÇÜLÜK-Emperyalizmin düşmanıdır, anti - emperyalisttir. Tam bağımsız Türkiye'den yanadır. Özgürlükçüdür. İnsan Hakları savunucusudur. Her türlü terörün karşısındadır. Din bezirganlarının, Yobazların, Vurguncuların, Çıkarcıların, Rantiyecilerin, Bölücülerin,Vatan hainlerinin,Dönmelerin,Riyakarların,İkiyüzlülerin, düşmanıdır...
III-ATATÜRKÇÜLÜK-Yirminci yüzyılın yüz akı, ulusal direnişlerin temelindeki "tam bağımsızlık" harcıdır. Özünde vatanseverliktir.
IV-ATATÜRKÇÜLÜK-Ulusal bağımsızlık demektir, Ulusal kurtuluş demektir, antiemperyalist bilinç demektir! Sözde değil özde milliyetçiliktir.
V-ATATÜRKÇÜLÜK-Aşırı sağa ve aşırı sola ödün vermeyen, kişi haysiyet ve onuruna inanan, ulusal, akılcı ve insancıl bir görüştür.Bu nedenle Dünyada modası geçmiş tüm –izm lerin hepsi tarih sahnesinden silinmiş devrilmişken Atatürkçülük= Kemal-izm hala yaşamaktadır.Neden çünkü Türk İnsanına odaklı olup taklit değildir.
VI-ATATÜRKÇÜLÜK- Atatürk'ü bütün yönleriyle ve eserleriyle tanımak, sevmek, benimsemek , tanıtmaya ve sevdirmeye çalışmaktır.Başka bir ifadeyle Atatürk'ün ideolojisini, ülkü ve eserlerini eksiksiz öğrenip tam olarak gerçekleştirmek, yüceltmek ve aynı yoldan Türk Ulusu'nu Çağdaş Uygarlık Düzeyine ulaştırmak için bütün gücümüzle çalışmaktır, diyebiliriz.
VII-ATATÜRKÇÜLÜK- Siyasi bir öğreti değil, bir dünya görüşüdür. Türkiye'nin ve Türk Ulusu'nun gerçeklerine, gereksinimlerine ve yeteneklerine en uygun gelen, denenmiş başarılı sonuçları alınan bir öğretidir. Bu nedenle Dünyadaki bazı devletlere örnek olmuştur.
VIII-ATATÜRKÇÜLÜK- Herhangi bir yabancı siyasal akım ya da ideoloji ile açıklanamaz. Atatürkçülük, Türk halkının ve Türk yurdunun tabiatından, tarihinden doğmuştur.Bu nedenle Atatürk sağ iken yaşadığı olaylardan çıkardığı derslerle asla Faşizm ve Komünizm rejimlerinden yana olmamıştır.Atatürk istemiş olsaydı pekala bir Hitler yada Lenin veya Stalin olabilirdi.Ama olmadığı için bugün hala yaşıyor diğerlerinin ise heykelleri kırılıyor.
IX-ATATÜRKÇÜLÜK- Türkiye'nin gerçeklerinden doğmuş bir düşünce sistemidir. Türk Milleti'nin iradesiyle oluşmuş, tarihi bir gelişmenin ürünüdür. Atatürkçülük, her şey den önce millete haklarını tanıma ve tanıtmadır; millet egemenliğinin ifadesidir. Atatürkçülük bir kurtuluştur, milletçe bağımsızlığa kavuşmadır. Atatürkçülük, modern bir toplum hayatı yaşama demektir.Çağı yakalamaktır.Ülkesini ve insanlarını sevmektir.
X-ATATÜRKÇÜLÜK-Bizzat Atatürk tarafından konulan ilkelerle "Halkçılık", "Laiklik", "Cumhuriyetçilik", "İnkılapcılık", "Devletçilik" ve "Milliyetçilik" olmanın ötesinde, değişen nesnel koşullar karşısında, bu ilkeler çerçevesinde sürekli tutumlar takınmaktır. Atatürkçülük, kesinlikle salt ileriye açık bir ideolojidir. Atatürkçülüğü yorumlarken bazı farklı noktalara varılabilmesi olasıdır.Ancak Atatürkçülük'te olmayan şey;”bağnazlık”, "tutuculuk" ve "statükoculuk"tur. Atatürk'ün düşünceleri nesilden nesil’e aktarılacak sabit fikir değil; yönlendirici bir dünya görüşü ve dünyanın dinamik bir yorumudur.
Acaba günümüz Atatürkçülerin den kaç tanesi 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'i Samsun'da karşılamaya giderdi? veya kaç tanesi O'nun peşinden Ankara'ya gelirdi? ve acaba kaç tanesi Galata Köprüsü'nde müttefiklerin işgalci askerlerine alkış tutardı?”
Son sözüm bütün bunların ışığında Atatürkçülük hakkında bugün ve yarın özel hayatı hakkında sinema filmi yapan bazı medya maymunlarının hakkında ahkam kesenlerin gerçek yüzlerini görünüz ve gereğini yapınız.Onların Atatürkçü olduğu yerde ben değilim ve olmam da Büyük Atatürk’ün bizzat kendisi kendi el yazılarıyla yazıp bize miras bıraktığı “NUTUK”* kitabını içten okursalar veya Üniversitelerimiz de ve Ortaöğretim Okullarımız da sözüm ona okutulan ama bir türlü göstermelikten öteye gidemeyen “İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” dersinde sadece Büyük Nutukta yazılanları satır satır okuyup yorumlasınlar Atatürk’ü anlamada ve de anlatmada yeterde artar bile.
NE MUTLU TÜRKÜM ATATÜRKÇÜYÜM DİYENE**…

(*) “Öğretmenler Atatürk’ün NUTUK eserini okuyunuz okutunuz.”1981 de Atatürk Doğumunun 100 yılında bazı dergi ve gazetelerde makale olarak yayınlandı.
(**) “Eğitimci Atatürk”10 Kasım 1981 de Hürfikir Gazetesinde yayınlandı ve halen İnternet ortamında en çok tıklanan okunan bir makaledir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder