31 Ekim 2010 Pazar

GÜNÜMÜZDE ATATÜRKÇÜLÜK ANLAYIŞI NEDİR?

ATATÜRKÇÜLÜK ANLAYIŞI NEDİR?

Rahmetli Özal’dan beri her 10 Kasımlarda Atatürk'ün ölüm yıldönümleri matem olarak değil, anma günü olarak değerlendiriliyor.Ancak anma günlerinde de gerek okullarda ve gerekse resmi törenlerde O'nun yaşam öyküsü ve kişisel özellikleri anlatılıyor.Nedense Atatürk'ün düşünceleri, Türkiye'ye katkıları, devlet hakkındaki idealleri arka plana itilip, şekil özün önüne geçiriliyor. İnanıyorum ki, Mustafa Kemal böylesi olsun istemezdi. O, bağımsızlığı, özgürlüğü, saygınlığı, çağdaşlığı, kalkınmayı ve dünyada etkin bir devlet konumuna gelmeyi düşlüyordu. Genç kuşaklara bunların anlatılmasını isterdi.Çünkü Mustafa Kemal, bir devletin ordusunda askerken, devletin hükümdarına, saltanatı karşılığında vatan topraklarını Emperyalizme peşkeş çeken hasta adam denen Ülkesinin padişahına karşı çıktı baş kaldırdı.Ayni şey bugünde Avrupa Birliği adını alan yine küresel emperyalizme hizmet eden üstelik Ülkemize ve Türk İnsanımıza karşı her vesile ile çifte standartlar uygulayan Devletler olmasına karşın maalesef Atatürk’ten sonraki Hükümetlerimiz tepki verememekten adeta Avrupa Birliğinin kuklası olmaktadırlar.Görünen odur ki bizi sırf Türk ve Müslüman bir toplum olduğumuzdan aslında bir Hıristiyan kulübü olan AB almayacaklardır.Ama hala bunu görmeyenler neden ısrar ederler.Bakın Atatürk sağlığında hiçbir dost Ülkenin Devlet ve hükümet Başkanlarının ayağına gitmemiş kendi ayağına getirtmiştir.Buna ABD ve İngiltere’ye devleti büyükleri de dahildir.Ama günümüzde tam tersi olmaktadır.Atatürk bu savaşımda, ulusunun bağrına yaslandı ve halkından güç aldı.Ordular düzenledi. Onlara özgürlük ve bağımsızlık bilinci verdi.Yurt içinde, kendisi hakkında ölüm fermanı verdiği padişahın desteklediği isyancı ve gerici güçlerle savaştı.Bugün hala Emperyalistlerin uşağı olan aldatılmış Kürt kardeşlerimizden bazılarının Vatan toprağımıza ve kendi Yurdumuza karşı yürüttüğü binlerce kardeş kanına mal olan anlamsız manasız ve satılmış uşakların parayla satın alınan zavallı insanlarımızın içine düştükleri durum elem vericidir.oysa Atatürk bu sorunu yıllar öncesinden görmüş ve Ne Mutlu Türküm diyene diyerek bitirmişti.Kendisi Dışarıda, bütün bir dünyanın omuz verdiği işgalci emperyalistlere karşı koydu.Çanakkale’de Sakarya’da Dumlupınar’da Meydan muharebeleri kazandı.Uçurumun kenarındaki yıkık bir ülkeden, saygı ile anılan yeni bir devlet, yeni bir yurt kurdu.Ortaçağ karanlığında yaşayan bir toplumu, taassuptan aydınlığa ve çağdaş bir dünyaya taşıdı.Yeni bir ulus oluşturdu.İşte biz bu yeni Ulusun evlatlarıyız.Bütün bunları da 19 yıl gibi kısa bir sürede yaptı.Korunması ve yüceltilmesi için bize pırıl pırıl bir ülke bıraktı.Nasıl yüceltilebileceğinin ideolojisini anlattı.

Bu ideolojiye ben "Atatürkçülük" diyorum. Siz "Atatürkçü Düşünce Sistemi" ya da 'Kemalizm" diyebilirsiniz.Tam bağımsızlık ve ulusal egemenliktir Atatürkçülüktür. Atatürkçülük emperyalizme karşı olmaktır.Demokrasiyi, insan haklarını, özgürlük ve barışı savunmaktır.Atatürkçülük, ülkenin ulusal çıkarlarını korumaktır.Türkiye'nin kalkınması ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için çaba harcamaktır.Asla Irkçı ve dinsel yaklaşımlarla bölücülük yapmamaktır.Atatürkçülük, ekonominin ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendirilmesidir.Devlet yönetiminin dinsel kurallara dayandırılmasına karşı çıkmaktır.

Sosyal adalet ve fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır Atatürkçülüktür.Ekonominin hiçbir dış güdüm etkisinde olmadan halk yararına yönetilmesidir.Atatürkçülük, akıl ve bilime dayanan çağdaş bir yaşam biçimidir.

Atatürkçülük nedir?Esasları Atatürk tarafından belirlenen; devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına, devletin rejimi ve işleyişine ilişkin gerçekçi, fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük denir. Atatürkçülük Türk milletinin, bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde, Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacını hedef alır.Bir diğer adı Atatürkçü Düşünce sistemi olan Atatürkçülüğün herkes tarafından benimsenmesi gerekir. Çünkü, Türk devletinin gelişmesi ve güçlenmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü tehlikeye karşı korunabilmesi buna bağlıdır.Atatürkçü Düşünce sistemi, akılcı ve bilimcidir. Türk milletinin çağdaşlaşmasında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Vicdan ve düşünce hürriyetine saygılıdır. Milli birlik ve bütünlüğe önem verir. Millete ve insanlığa hizmet etmenin en büyük mutluluk olduğunu savunur. Seçme ve seçilme gibi vatandaşlık haklarını gerçekleştirerek Milleti devlet yönetiminde söz ve karar sahibi yapmıştır.İşte Atatürkçülük özeti budur anlayana davul zurna az.Anlamayana Sivrisinek saz…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder