16 Aralık 2012 Pazar

ÇEVRE KORUNMASI HAKKINDA GERİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÖRNEĞİDİR


LÜLEBURGAZ -Büyükkarıştıran Belediyesi temiz çevre ve gelecek nesiller için ...KATI ATIK GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ
Her atık çöp değildir; Kağıt, Plastik, Metal ve Cam atıklar geri dönüştürülebilmeleri nedeniyle diğer çöplerle karıştırılmadan ayrı toplanmalıdır. Çağdaş yaşamın bir gerekliliği olarak, özellikle ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi çalışmalarını ilçemizde 2013 başı itibariyle hayata geçirdik. Bu projeyle beraber ilçemiz hem çöplerin azaltılması yoluyla daha temiz bir çevre için geleceğine yatırım yapmış, hem de doğal kaynakların korunmasına ve milli ekonomimize katkıda bulunmuş oluyor.
AMBALAJ ATIKLARI ÇÖP DEĞİLDİR ATMAYALIM GERİ KAZANALIM LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN Belediyesi temiz çevre ve gelecek nesiller için bir ilke daha imza atarak Dönüşüm Sanayi firmasıyla ortaklaşa ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması projesi uygulamasını başlatmıştır…
 LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ AMBALAJ ATIKLARI PROJE KOORDİNATÖRÜ -?
ÖZEL CAM GERİ DÖNÜŞÜM YETKİLİSİ PROJE  KOORDİNATÖRÜ ÇEVRE MÜHENDİSİ -?
AMBALAJ ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRI TOPLANARAK ÜLKE EKONOMİSİNE DESTEK SAĞLANACAKTIR.
ÇALIŞMA FAALİYETLERİ -AMBALAJ VE AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ ve TOPLANMASI  Belediyemiz ve dönüşüm sanayi arasında yapılan işbirliği ile 2013 yılında başlatılacak olan ambalaj atıklarının (Yeniden Değerlendirilebilir Atıklar) çöpten ayrı toplanması çalışması geliştirilerek sürdürülmektedir. Söz konusu çalışma, başlangıçta pilot bölge usulüne göre, toplama yapılarak gerçekleştirilmektedir.  Belediyemiz hem ekonomiye katkıda bulunmuş hem de gerek sitelerde gerekse ilköğretim okullarında çevre bilincinin yerleşmesini sağlamıştır. 24.06.2007 tarihli 26562 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği bu çalışma, proje ve gönüllü çalışması olmaktan çıkıp, yasal bir zorunluluk olmuştur. Belediyemiz bu çalışmanın bilinçli olabilmesi için Gazipaşa İlçesi sınırları içinde ilköğretim okullarında zaman zaman bu konuyla ilgili eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Bundan sonra da bu eğitim çalışmaları konut ve işyeri alanlarında ve okullarda sürdürülecektir. .
 NEDEN GERİ DÖNÜŞÜM: Temel Görevi;
Lüleburgaz Büyükkarıştıran belediyesi Beldenin korunması, iyileştirilmesi, arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması, su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi, bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihi zenginliklerin korunarak, insanların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeylerinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri, alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri ile uyumlu olarak hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemekle yükümlüdür. 1 ton kullanılmış kağıt çöpe atılmak yerine geri dönüştürülürse;  17 yetişkin çam ağacının kesilmesi engellenir.  70 m2'lik bir alan tahrip olmaktan kurtulur. 4100KWH daha az elektrik harcanır. 32 Ton su tasarrufu sağlanır. 1750 lt fuel-oil tasarrufu sağlanır. 270kg atık gazın atmosfere karışması engellenir. Çeşitli Ülkelerde Atık Kağıt Toplama ve Tekrar Kullanma Oranı  Ülkeler a-Kullanma  (%) b-Geri Kazanma (%) Almanya 60-71 Hong Kong  100-61 İsveç 17-52 A.B.D 39-45 Kanada 24-43 İngiltere 69-40 Finlandiya 6-34 Arjantin 44-31 Çin 37-28 İsrail 78-24
   Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de özellikle büyük yerleşim birimlerinden insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir. Evsel katı atıkların % 68 ’ini organik atıklar, kalan kısmını ise kâğıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler oluşturmaktadır. Ülkemizde günde yaklaşık 65 bin ton çöp üretilmektedir. Ülkemizde ve dünyadaki katı atıkların yönetiminin üç temel ilkesi vardır. Bunlar az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesidir. Çöplerin toplanmasından tutun da, depolanması veya bertaraf edilmesine kadar tüm hizmetlerin bir plan çerçevesinde ele alınması ve öncelikle bu atıkların değerlendirilmesi veya geri kazanılmasına, "çevre ile uyumlu atık yönetimi" denilmektedir. Uygun şekilde depolanmamış çöpler yeraltı ve yüzeysel su kirliliğine, haşerelerin üremesine, çevreye kötü kokuların yayılmasına, görüntü kirliliğine ve çeşitli hayvanlar vasıtasıyla taşıyıcı mikropların yayılmasına neden olmaktadır. Çöpü kaynağında azaltmazsak, bir gün çöp dağları arasında nefes alamaz hale gelebiliriz. Gelecek kuşakların çöp dağları altında ezilmesini istemiyorsak, bilinçli tüketim yapıp az çöp çıkarmak zorundayız.
Ülkemizde ilk çöp faciası 28.04.1993 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelmiştir. Yaklaşık 20 yıldır çöp dökümü yapılan sahada usulüne uygun bir döküm yapılmadığı için kayma olmuştur. Ülkemizde bulunan 3215 belediyeden sadece 11 ’inde düzenli depolama yapılmaktadır. Ülkemizde faaliyette olan bir kompost tesisi bulunmaktadır. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyenin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut iş yeri ve diğer şekillerde ( boş bulunanlar dahil ) kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisi’ ne tabidir. Denizlerimiz, göllerimiz, yollarımız, parklarımız çöplük değildir. Çöplerin yeri çöp kutularıdır. Her yere çöp atıp çevreyi kirletenleri mutlaka uyarmamız gerekir. Çöplere atılan pillerin içindeki kimyasal maddeler toprağa ve suya karışarak bizlere zehir olarak geri dönecektir. İnsan sağlığına zararlı kimyasal maddeler içeren temizlik ürünleri yerine doğal bileşenlerden oluşmuş ve çevreye zararlı olmayan ürünleri tercih etmek gerekir. Kullan - At piller yerine yeniden doldurulabilir pilleri kullanalım. Asbest ısıya ve ateşe dayanıklı ve yalıtımlı bir malzemedir. Elektrik sanayinde, dinamoların ısı ve elektrik akımı nedeniyle kontak yapabilecek bölümlerinde, buhar, gaz, su ve diğer sıvıların taşıma borularında vs. kullanılmaktadır. Asbest çeşitli solunum yolları ile ciğerlere gitmesi durumunda insan ve diğer canlılara zararlıdır. Özellikle kanserojen riski taşıdığı tespit edilmiştir.
Geri Kazanım -Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği şüphesizdir. Kaynak israfını önlemenin yanında, hayat standartlarını yükseltme çabaları ve ortaya çıkan enerji krizi ile bu gerçeği gören gelişmiş ülkeler atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması için yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir. Aynı gerçeğin ışığı altında Avrupa Ekonomik Topluluğu üye Ülkerlide atıkların geri kazanılması şartını getirmiştir. (Curi, Kocasoy, 1982)
Geri Kazanım Konusunda Bunları Biliyor Musunuz ? • Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde, atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fizikseli kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesine “Geri Kazanım” denilmektedir.
• Geri kazanımla, doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye destek sağlanır, çöplüğe giden atık miktarı azalır ve geleceğe yatırım yapılır.
• Türkiye’de atıkların geri kazanımı konusunda uzun yıllardır süre gelen çalışmalar vardır. Cam kağıt, karton, plastik ve metal atıklar özellikle çöp dökme sahalarından ve sokak toplayıcıları kanalıyla sokaklardan toplanmakta ve hammadde kaynağı olarak çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.
• Kullanılmış ambalajların ve diğer değerlendirilebilir atıkların genel çöpten ayrı ve temiz olarak toplanması yöntemi geri kazanım sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Ayrı toplanan geri kazanılabilir atıkların geri dönüşüm işlemine tabi tutulabilmesi için cinslerine göre de ayrılmaları gerekmektedir.
• Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık %15-20’sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturmaktadır.
• Ambalaj çöp değil aynı zamanda bir hammaddedir. Yeniden kazanımı mümkün olan ambalajları evlerimizde ayrı toplayalım.
• Herhangi bir ürünü alırken geri dönüşümlü olmasına dikkat edelim.
• Kağıtlarımızı, defterlerimizi tutumlu kullanıp kullanılmış kağıtları geri kazanalım.
• Tükettiğimiz kağıtları çöpe atmak yerine toplayıp ekonomiye kazandırabilir ve çevre kirliliğini önleyebiliriz.
• Bir ton kullanılmış kağıt, geri kazanıldığında 17 adet çam ağacının bir ton kullanılmış gazete kağıdı kullanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesi önlemiş olacaktır.
• İnsanların birbirlerine gönderdiği mektupların %44’ü okunmamaktadır.
• Yalnızca 100.000 aile gereksiz yazışmayı durdurursa, her yıl 150.000 ağaç kesilmekten kurtulacaktır.
• Bir insan, ömrünün 8 ayını, gereksiz yazışma zarflarını açarak geçirmektedir.
• Bir büro elemanı yılda, 81 kilo yüksek vasıflı kağıdı çöpe atmaktadır.
• Bir kere kullanıp atacağımız poşetler yerine, sürekli kullanabileceğimiz bez torba, seper ve fileleri tercih edelim.
• Plastikler doğada parçalanma süresi en uzun olan madde olduğu için yok edilmesi güçtür. Bu nedenle bu maddelerin mümkün olduğunca ayrı biriktirilip geri kazanılmaları sağlanmalıdır.
• Plastik ambalaj atıkları yıkanıp granül haline dönüştürülerek ikincil ürün üretiminde ham madde olarak kullanılmaktadır. Sera örtüsü, otomotiv sektöründe plastik torba, marley, pis su borusu, elyaf ve dolgu malzemesi, araba yedek parçası yapımında kullanılmaktadır.
• Yeni üretime kıyasla, matal ve plastikte % 95 enerji tasarrufu sağlarız.
• Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmiş olacaktır.
• Bir cam şişe doğada 4000 yıl, plastik 1000 yıl, çiklet 5 yıl, bira kutusu 10-100 yıl, sigara filtresi 2 yıl süre ile yok olmamaktadır.
• Evsel atıklar arasında cam şişe ve kavanozların geri dönüşümü ülkemizde oldukça eski yıllara uzanmaktadır. Renklerine göre ayrılan cam şişe ve kavanozlar ve diğer cam atıklar kırılarak cam tozu haline getirilir. Cam tozu, kum, kireç taşı ve soda külü ile karıştırılır ve yüksek sıcaklıkta şekillendirilerek yeni ürünlere dönüştürülür.
Hangi Maddeler Geri Dönüştürülebilir:
Çöpün içindeki geri dönüştürülebilir malzemelerin önemli bir miktarını yiyecek ve içecek ambalajlarında kullanılan metal plastik ve cam atıklar ile kağıt ve karton oluşturmaktadır. Bunun yanında kemik, tekstil parçaları da özel ayırma tesislerinde geri dönüştürülebilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder